Баланс (форма № 1) (Додаток 1) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289)

 word  pdf  Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (додаток 1 у редакції наказу Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289)