Category Archives: Мінстат

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (наказ Мінюсту від 06.01.2016 р. № 15/5, із змінами згідно наказу від 06.05.2016 р. № 1327/5)

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 06.01.2016 р. № 15/5, із змінами згідно наказу від 06.05.2016 р. № 1327/5

Посвідчувальний напис на заповіті, посвідченому при свідках на бажання заповідача (додаток 2) (наказ Мінюсту від 11.11.2011 р. № 3306/5)

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування” від 11.11.2011 р. № 3306/5

ПОД-11 “Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями” (наказ Держкомстату від 27.07.1998 р. № 264)

Затверджено наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264

ПОД-12 “Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами” (наказ Держкомстату від 27.07.1998 р. № 264)

Затверджено наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264

ПОД-13 “Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються” (наказ Держкомстату від 27.07.1998 р. № 264)

Затверджено наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності (форма № СЗ-1) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

    Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67

Прибутково-видаткова книга по обліку бланків суворої звітності (форма № СЗ-2) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

    Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67

Акт на списання використаних бланків суворої звітності (форма № СЗ-3) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

    Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (форма № СЗ-4) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

    Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67

Картка-довідка по виданим та використаним бланкам суворої звітності (форма № СЗ-5) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

    Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67