Category Archives: НБУ

Розпорядження (додаток 7) (постанова НБУ від 24.07.2015 р. № 478)

Додаток 7 до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (пункт 4.5 глави 4). Затверджено постановою Правління національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 24.07.2015 р. № 478

Протокол порушення валютного законодавства (Постанова НБУ від 26.04.2011 р. № 118)

Додаток 1 до Положення про валютний контроль. Затверджено Постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 08.02.2000 р. № 49. (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.04.2011 р. № 118)

Постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства (Постанова НБУ від 07.10.2014 р. № 637)

Додаток 2 до Положення про валютний контроль. Затверджено Постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 08.02.2000 р. № 49 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 14 березня 2001 р. № 106 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 29.01.2003 р. № 30, від 07.10.2014 р. № 637)

Постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства (Постанова НБУ від 08.02.2000 р. № 49)

Додаток 3 до Положення про валютний контроль. Затверджено Постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 08.02.2000 р. № 49

Відомість на виплату грошей (Постанова НБУ від 22.12.2010 р. № 573)

Форма додаток 1 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. № 573)

Видатковий касовий ордер (Постанова НБУ від 29.04.2009 р. № 252)

    Додаток 3  затверджено постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (Положення доповнено новим додатком 6 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. № 252)

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (Постанова НБУ від 29.04.2009 р. № 252)

    Додаток 4 Типова форма № КО-3 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (Положення доповнено новим додатком 6 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. № 252)     Додаток 4 Типова форма № КО-3а затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (Положення доповнено новим додатком 6 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. № 252)

Касова книга (Постанова НБУ від 22.12.2010 р. № 573)

    Форма додаток 5 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. № 573)

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (Постанова НБУ від 29.04.2009 р. № 252)

    Форма додаток 6 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (Положення доповнено новим додатком 6 згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. № 252)

Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються (Постанова НБУ від 22.12.2010 р. № 573)

    Форма додаток 7 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. № 573)