Довідка для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахуноккоштів фонду соціального страхувння з тимчасової втрати працездатності

word pdf