Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (Додаток 21) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308)

 Скачати у форматі Word, Ворд  pdf  Додаток 21 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (додаток 21 в редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308NEW