Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (Додаток 24) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 09.10.2013 р. № 866)

 word  pdf  Додаток 24 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (із змінами внесеними наказом від 09.10.2013 р. №866)