Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, що фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій

 word  pdf  Додаток 12 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44)