Форма № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (Додаток 4) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (додаток в редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308 )

 Скачати у форматі Word, Ворд  pdf  Додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (додаток 4 в редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308 NEW