Повідомлення про наслідки нещасного випадку (Форма Н-2) (Додаток 8) (постанова КМУ вiд 30.11.2011 р. № 1232)

word