Інформація про відокремлені підрозділи страховика

Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльностіword pdf