Інвентаризаційний опис необоротних активів (Наказ Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572)

word pdfНаказ Міністерства фінансів України “Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації” від 17.06.2015 р. № 572