Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2)

Бланк форми
word pdfЗразок заповненняpdf