Картка-довідка по виданим та використаним бланкам суворої звітності (форма № СЗ-5) (Наказ Мінстату від 11.03.1996 р. № 67)

 doc  pdf Форма затверджена наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.1996 р. № 67