Колективний договір (3)

 doc  pdf Зразок примірного колективного договору (мова тексту Українська)
 doc  pdf Образец примерного коллективного договора (речь текста Русская)