Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами (форма № 1-ПЕ) (місячна)

 (зі звітності за січень 2015 р.) Затверджено наказом Держстату України від 25.06.2014 № 200  excel pdf
 (зі звітності за січень 2017 р.) Затверджено наказом Держстату України від 15.07.2016 р. № 113   word