ПОД-11 “Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями” (наказ Держкомстату від 27.07.1998 р. № 264)

word pdfЗатверджено наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264