ПОД-12 “Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами” (наказ Держкомстату від 27.07.1998 р. № 264)

word pdfЗатверджено наказом Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 27.07.1998 р. № 264