Порядок проведення розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi (постанова КМУ вiд 30.11.2011 р. № 1232, із змінами, згідно постанови КМУ від 11.02.2016 р. № 76)

word