Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Форми № 1-мс «Баланс» і № 2-мс «Звіт про фінансові результати»)

 excel  Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” зі звіту за I квартал 2014 р. Затверджено наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39 ( Із змінами від 14.07.2014 р. № 754)