Статистика сільського господарства

Місячна звітність
37-сг Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на ‘___’ _________20__ року (зі звітності за січень 20__ р.)
24-сг Стан тваринництва на ‘__’ _______ 20__ року (зі звітності за січень 20__ р.)
4-заг Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-______ 20__ року (зі звітності за січень 20__ р.)
21-заг (місячна) Реалізація сільськогосподарської продукції за січень– __________ 20__ року (зі звітності за січень 20__ р.)
1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на ‘___’ _______20___року (зі звітності за січень 20__ р.)
Квартальна звітність
11-заг Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року (зі звітності за 1 квартал 20__ р.)
13-заг Надходження молока на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року (зі звітності за 1 квартал 20__ р.)
Піврічна звітність
1-зерно (піврічна) Наявність і надходження зернових та олійних культур на ‘___’ _______ 20___ року (зі звітності за 1 півріччя 20__ р.)
Річна звітність
4-сг Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року (зі звіту про посіви під урожай 20__ р.)
9-б-сг Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ р (зі звітності за 20__ р.)
24 Стан тваринництва за 20__ р. (зі звітності за 20__ р.)
29-сг Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20 __ року (зі звітності за 20__ р.)
29-сг (меліорація) Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200 _ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель (зі звітності за 20__р.)
50-сг Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20 __ рік (зі звітності за 20__ р.)
4-сільрада Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20 __ року (зі звіту про посіви під урожай 20__ року)
6-сільрада Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року (зі звітності за 20__ р.)
10-мех Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році (зі звітності за 20__ р.)
2-ферм Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік (зі звітності за 20__ р.)
1-виноград Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 200 __ року (зі звітності за 20__р.)
21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 20 __ рік (зі звітності за 20__ р.)
Одноразова звітність
1-село Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 року
Типові помилки за формами статистичної звітності