Відомість на виплату грошей (Постанова НБУ від 22.12.2010 р. № 573)

wordpdfФорма додаток 1 затверджена постановою Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 р. № 637 (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. № 573)