Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (додаток 2) (постанова КМУ від 30.03.2016 р. № 256)

wordpdf постанова КМУ від 30.03.2016 р. № 256