Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (Додаток 36) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308)

 Скачати у форматі Word, Ворд  pdf  Додаток 36 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.5) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (додаток 36 в редакції наказу Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1308 NEW