Звіт про недостачі та крадіжки грошових і матеріальних цінностей (форма № 15) (Додаток 17) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2014 р. № 1207)

 word  pdf  Додаток 17 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 17.12.2014 р. № 1207)