Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) (Додаток 15) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) ( у редакції наказу Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289)

 word  pdf  Додаток 15 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) ( у редакції наказу Мінфіну від 04.03.2015 р. № 289)