АКТ переоцінки активів, залишкова балансова вартість яких дорівнює нулю (Додаток 12) (постанова КМУ від 25.11.2015 р. № 1033)

word pdfДодаток 12 до Методики оцінки майна. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики оцінки майна” від 25.11.2015 р. № 1033