Анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II)word pdf