Анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II)word pdf