Category Archives: До органів ліцензування

Заява про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

Заява про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Анкета щодо ділової репутації керівника заявника

Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II)

Анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення)

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II)

Анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II)

Довідка про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Додаток 11 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 5 пункту 1 розділу VI)

Довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість

Додаток 9 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 21 пункту 1 глави 2 розділу II)

Довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника

Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 10 пункту 1 глави 2 розділу II)

Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Додаток 12 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (пункт 13 розділу VI)

Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (пункт 12 розділу I)