Category Archives: Організація діяльності

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (Форма № 2)

Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2015 року № 992/5) Втрата чинності згідно наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження форм реєстраційних карток” від 02.11.2015 р. № 2140/5

Відомості про вантаж до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв

Додаток до форми товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв форма № 1-ТН /алкогольні напої. Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 квітня 2005 р. № 154

Форми заяв, запиту у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно (наказ Мін’юсту від 17.04.2012 р № 595/5)

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на єдиний майновий комплекс) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права на єдиний майновий комплекс) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права на єдиний майновий комплекс) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права) Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у…

Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком (повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком)

Додаток 1 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Відомості про суб’єкта господарювання, який здійснює розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Додаток 3 до Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються (пункт 3.2)

Відомості про суб’єкта господарювання, який здійснює приймання транспортних засобів, що утилізуються

Додаток 2 до Порядку формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються (пункт 3.1)