Category Archives: Основні засоби

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (типова форма № ОЗ-2)

 бланк форми форма перегляду  зразок заповнення  Типова форма № ОЗ-2 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352

Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)

 бланк форми  форма перегляду  Зразок заповнення (пооб’єктний облік)  Зразок заповнення (груповий облік)  Типова форма № ОЗ-6 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352