Category Archives: Первинні документи

Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6)

 бланк форми  форма перегляду  Зразок заповнення (пооб’єктний облік)  Зразок заповнення (груповий облік)  Типова форма № ОЗ-6 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352