Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (Додаток 28) (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2014 р. № 1207)

 word  pdf  Додаток 28 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44) (із змінами внесеними наказом від 17.12.2014 р. № 1207)