Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

excel pdf