Форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)»

excel pdf