Форма ОК-2 (Додаток 3) (постанова ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1)

word