Інформація для оцінки активів (Додаток 11) (постанова КМУ від 25.11.2015 р. № 1033)

word pdfДодаток 11 до Методики оцінки майна. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики оцінки майна” від 25.11.2015 р. № 1033