Інформація про керівників або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу страховика, у тому числі його відокремлених підрозділів

word pdf