Інформація про власників та пов’язаних осіб заявника, керівника заявника

Додаток 8 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу II)word pdf