Картка обліку руху основних засобів (типова форма № ОЗ-8)

 word  pdf  Типова форма № ОЗ-8 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352