Опис документів, що додаються до заяви (додаток 6) (постанова КМУ від 02.12.2015 р. № 1001)

 doc  pdf

Додаток 6 до Ліцензійних умов. Постанова Кабінету Міістрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом” від 02.12.2015 р. № 1001