Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) (пункт 1.4)
word pdf