Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (типова форма № МШ-6)

Бланк форми
word pdfЗразок заповненняpdf