Повідомлення про нещасний випадок невиробничого характеру (Додаток 1) (постанова КМУ від 22.03.2001 р. № 270) (в редакції постанови КМУ від 19.09.2012 р. № 868)

word