Повідомлення про ввезення на територію України (вивезення за межі території України) насіння та/або садивного матеріалу (Додаток 1) (постанова КМУ від 26.10.2016 р. № 762)

word