Регістри простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку, які застосовуються в селянських (фермерських) господарствах

 MS Word PDF 

№ форми  регістру

Назва регістру
 word  pdf 1. Опис майна
 word  pdf 2. Баланс
 word  pdf 3. Книга обліку доходів та витрат
 word  pdf 4. Журнал реєстрації господарських операцій
 word  pdf 5. Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації
 word  pdf 6. Відомість обліку розрахунків
 word  pdf 7. Відомість обліку витрат виробництва
 word  pdf 8. Журнал-Головна