Реєстраційно-контрольна картка (Додаток 5) (постанова КМУ від 19.10.2016 р. № 736)

word