Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) (наказ Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818)

word