Відомості про персонал, який залучається до охоронної діяльності

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
word pdf