Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби (додаток 3) (постанова КМУ від 02.12.2015 р. № 1001)

 doc  pdf

Додаток 3 до Ліцензійних умов. Постанова Кабінету Міістрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом” від 02.12.2015 р. № 1001